• Toppbanner oppslagstavlen
onsdag, 11 mars 2020 14:55

Slik forholder vi oss til Covid-19/koronasmitte.

Dette er skrevet onsdag 11. mars kl.11.00.

Vi henviser til tidligere utsendt informasjon og understreker at vi kontinuerlig følger med på retningslinjene som gis fra Folkehelseinstituttet og kommunene vi driver virksomhet i (Asker kommune, Bærum kommune og Oslo kommune).

Ut ifra nåværende informasjon og føringer gjør vi følgende:

Vanlig kursvirksomhet

Vi opprettholder vanlig undervisning inntil vi blir anmodet om å avlyse vår aktivitet fra kommunene / myndighetene.

Vi ber alle foresatte og elever om å følge rådene om smittebegrensing. De ligger på Folkehelseinstituttets nettside fhi.no samt på helsenorge.no

Vi gjentar at syke barn skal holdes hjemme. Dette gjelder også for elever som er i risikogruppe eller har andre i familien som er det.

I tillegg gjør vi følgende tiltak i lokalene våre:

Antiback står rundt i lokalene våre. Det er mangelvare for tiden, men vi gjør alt vi kan for å opprettholde jevnt påfyll av dette.

Vi øker renholdet av lokalene våre med særlig fokus på å desinfisere dørhåndtak og flater som man tar på.

Vi velger å holde både dørene til studio og til garderobene åpne så færrest mulig hender berører håndtak.

Vi pålegger alle å vaske hendene før dansetimene. Dette følger dansepedagogene opp før elevene går inn i timen.

Dersom det det blir avlysning av kurs vil dere få umiddelbart beskjed på sms, mail og sosiale medier.

 

Vi er informert om at noen av våre elever nå sitter i karantene, men har ikke fått informasjon om at noen har fått påvist Covid-19.

 

Vårens forestillinger

Mange av kursene fra Sandvika og på CC Vest skal delta på forestilling denne våren.
* Colors in motion 18. – 19. april i Bærum Kulturhus
* Cirkus KGB 8. -10. mai i Sandvika Teater (driftes av Bærum Kulturhus)

Pr. dags dato har vi valgt å ikke avlyse forestillingene. Vi er i tett kommunikasjon med Bærum Kulturhus i forhold til det de er pålagt å følge av retningslinjer og risikovurderinger pr. arrangement. Vi gjør vurderingen sammen iht. risikofaktorene som er satt av Folkehelseinstituttet i forhold til våre to arrangementer.

Informasjonsarkene om forestillingene er derfor gjeldende fram til dere får annen beskjed.

Dersom forestillingene våre blir avlyst vil dere få beskjed umiddelbart på sms, mail og i sosiale medier.

Bærum Kulturhus håndterer billettsalget og publikum må følge deres informasjon om ev. refusjon ved avlyst arrangement. Akkurat nå står det at de legger ut oppdaterte retningslinjer i løpet av onsdag 11. mars.

Vi har dessverre ikke kapasitet til å svare på hver enkelt mail og henvendelse fra dere. Vi følger situasjonen kontinuerlig og tar dette svært seriøst.

Mer i denne kategorien Semesterinformasjon »