Skriv ut denne siden

Siri Vestnes

Siri VestnesSiri er ballettskolens daglig leder, det har hun vært siden 2003. Hun er utdannet på Den Norske Ballethøyskolen (nå Norges Dansehøyskole) i 1997, hvor hun tok hovedfag i jazz. Hun har i ettertid tatt fag i ledelse og økonomi på BI, samt utdannelse som veileder i praktisk yrkesteori dans ved Kunsthøyskolen i Oslo.

Da hun var 13 år begynte hun å danse jazzballett hos oss, og har blitt værende her siden det! Nå underviser hun i jazz i Sandvika. Siri har vært danser og etterhvert leder av KGB-kompaniet sammen med Nina. I løpet av sin karriere som dansepedagog har hun også undervist på Bårdar Akademiet og ved danselinjen på Fagerborg vgs. Hun har i flere år vært sensor for elever som skal opp til danseeksamen på videregående skoler. Hun har de siste årene vært veileder for studenter fra Kunsthøyskolen som utdanner seg til å bli dansepedagoger. I tillegg er Siri leder for ressursgruppen "Drivere av private ballettskoler" gjennom forbundet Norske Dansekunstnere.

Siri bor i Oslo, er gift med Marius og har 2 barn.