• toppbanner slideshow sal2
  • toppbanner slideshow forestilling1
  • toppbanner slideshow sal1
  • toppbanner slideshow sal3
  • toppbanner slideshow forestilling2
  • toppbanner slideshow forestilling3
  • toppbanner slideshow sal4

Kompaniene våre

Ved KGB dans & ballett har vi pr tiden 7 talentgrupper/kompanier. Her finner du mer infomasjon om dem:

KGB-kompaniet

KGB-kompaniet ble etablert i 1986 av Kristine Glenne. Dette er de dyktigste av våre dansere, flere av dem går på danselinjer ved videregående skoler. De er mellom 15-20 dansere fra 14 år. De jobber hovedsakelig innenfor jazz og samtidsdans. Dette er et forum for å viderutvikle og utfordre allerede dedikerte elever, slik at de får en forsmak på det å være profesjonell danser kan være. I tillegg til fast kompanitrening 1 gang i uken må alle trene minst to klasser i uken ved ballettskolen. KGB-kompaniet deltar på ballettskolens forestillinger, setter opp egne produksjoner, deltar på Trippeldans hvert annet år (sammen med Bajazz kompaniet og Happy Feet) og deltar på andre små og større arrangementer ved anledning. Kompaniet har, gjennom dette, jobbet med mange av Norges mest annerkjente koreografer opp gjennom tidene. 

De har prøvedans en gang i året, vanligvis på høsten (september/oktober)

KGB-kompaniet ledes i dag av Karianne Soot Iversen og Michel Gomez, og er en egen frivillig organsinsasjon med eget styre (drives altså ikke av KGB dans & ballett)

KGBkompaniet web2

 

KGButtene

Dette er vår juniorgruppe, og den ble etablert i 2000 av Kristine Glenne, Nina Grøholt og Siri Vestnes. De teller mellom 25-28 medlemmer og er for elever mellom 12 og 15 år. Hovedstilen er jazz, men de jobber også med andre danseuttrykk. De trener 1 gang i uken sammen, og må i tillegg trene minst en gang i uken ved ballettskolen. Målet er å utvikle dansetalentene, gi danserene utfordringer og sceneerfaring. De deltar på ballettskolens forestillinger, på kompani-forestillinger og også på Trippeldans.

De har prøvedans en gang i året, vanligvis på høsten (september/oktober)

KGButtene ledes i dag av Karianne Soot Iversen og Michel Gomez, og er en egen frivillig organsinsasjon under KGB-kompaniet (drives altså ikke av KGB dans & ballett).

KGButtene web

 

KGBalletten

Dette er vårt eldste kompani, de ble etablert i  av Lena Bjørkman og Kristine Glenne under navnet Barneballetten. Etter en liten pause gjenoppsto de i 2001 og fikk etter hvert navnet KGBalletten. Dette er for våre unge klassiske elever, mellom 8 og 12 år. De er ca. 25-28 stykker og de blir plukket ut av pedagogene som underviser klassisk ballett. I tillegg til å være i KGBalletten må man trene klassisk minst 1 gang i uken.

KGBalletten deltar på ballettskolens forestillinger, når våre kompanier har sine fellesforestillinger og de deltar alltid på Nøtteknekkeren (juleselskap/blomstervals/snø)

KGBalletten ledes i dag av Linnea Fiske.

KGBalletten web

 

KGBeat

I 2006 ble vårt hip hop kompani etablert med Belinda Braza som leder. Vi ønsker med denne gruppen å gi de som trener urbane stiler et eget forum for å utvikles, utfordres og vokse. KGBeat består av mellom 12-15 dansere i fra 14 år og oppover. De må trene minst en gang i uken innen hip hop/urbane stiler på ballettskolen. KGBeat deltar på ballettskolens forestillinger, de er med når det er fellesforestillinger for alle kompaniene og de har også hatt 2 egne forestillinger, siste sammen med KGBeans.

De har prøvedans en gang i året, vanligvis i løpet av våren.

KGBeat ledes i dag av Tonje Svendsen.

KGBeat web2

 

KGBeans

Som et tilbud til våre yngre hip hop dansere etablerte vi i 2012 denne juniorgruppen, ledet av Maiken K. Riskild. Gruppen er for elever mellom 9-13 år, og de blir anbefalt plass av sine pedagoger på hip hop nivå 8-9 / 1 / 2. De må trene minst 1 gang ved siden av å danse i KGBeans. Målet er å tidlig starte med talentutvikling osgå innen de urbane stilene, for å utvikle gode dansere. KGBeans deltar på ballettskolens forestillinger, på fellesforestillinger med kompaniene og ellers ved andre arrangementer som Byfest etc.

KGBeans ledes i dag av Tonje Svendsen.

 KGBeans web

 

KGBoys

Dette en gruppe for våre mest ivrige gutter. De ble etablert i 2018. Vi rekrutterer blant gutter som trener på ballettskolen, uavhengig av dansefag, i alderen 10-15 år. Man må trene minst en gang i uken på ballettskolen ved siden av KGBoys. De har til nå deltatt både i Petter & Ulven og Nøtteknekkeren, i tillegg til ballettskolens vanlige forestillinger. Målet er å få gitt de mest dedikerte guttene våre en egen time og et forum med fokus på å utvikle seg danseteknisk.

KGBoys trenes av Bendik Sundby.

KGBoys web

 

Ballettkompaniet

Fra høsten 2020 etablerer vi prøveprosjektet "Ballettkompaniet", på oppfordring fra våre eldste ballett-elever. Dette blir en lukket gruppe, og man får skriftlig invitasjon til å delta (på lik linje med KGBalletten og KGBeans). Denne gruppen er hovedsakelig for elever som trener på et Klassisk 6 nivå, og som en tilleggstrening for dem. 

Ballettkompaniet trenes av Mette A. Hjall.

Ballettkompaniet web

Søk i nettstedet